algemene club informatie

  Clubgebouw:

  Charlottestraat 7
  2245 VW  Wassenaar
  Tel:  070 517 97 48


  Commissaris Kantinezaken
  Jon Bakker
  Tel:065 581 47 88


  Sleuteladres clubgebouw

  Ruud en Gerda Oliehoek
  Dokter van Praagstraat 12

  Mevrouw C. Tuunter
  Charlottestraat 8


  Afkeuringen
  Teletekst pagina 603.

  (jeugdvoetbal is cat.B) of

  www.afgelastingen-west2.nl
  www.elfvoetbal.nl/afgelastingen/343


  Aanmeldingen nieuwe leden:

  Seniorenvoetbal062 185 79 74
  Jeugdvoetbal062 185 79 74
  Softbal065 581 47 88
  Honkbal 

   


  Redactie clubblad:
  Kopij op schrift voor het clubblad dient uiterlijk zondag aangeleverd te worden bij de secretaris, of uiterlijk maandag 16.00 uur via e-mail
  als bijlage (document) aan:
  clubbladsvwassenaar@ziggo.nl

  N.B. Adres- en e-mailwijzigingen
          doorgeven aan het secretariaat!
          en niet aan de redactie!!


  Bankrekeningnummer

  Rabo  NL94 RABO 0368 0681 61  t.n.v.
  penningmeester SV Wassenaar


  Contributie:
  gironr.  NL58 INGB 0000 1388 50
  t.n.v. 2e penningm. SV Wassenaar

  Consul
  R. Wessel
  065 473 04 90


  Werkdagen
  Iedere laatste donderdag van de maand.

   


  • ]