lidmaatschap en contributie

  Het lidmaatschap van de sportverenging loopt van 1 juni van één jaar t/m 31 mei

  van het volgend jaar.

  De contributie voor een lidmaatschap is in de ALV van november 2015 voor het komende seizoen opnieuw vastgesteld en bedraagt:

  Spelend lid voetbal,honkbal,softbal senioren > 18 j = € 240,-

  Spelend lid voetbal,honkbal,softbal junioren < 18 j =  € 195,-

  Ukkies < 6 jaar = € 75,-

  Niet spelend en/of ondersteunendlid € 75,-

   

  Regelingen meer gezinssporters en of sporten:

  2 personen uit een gezin 2 x € 240,- -/- 10%

  Familiekorting (wonend op het zelfde adres) = bij 3 of meer personen € 480,=

  Mocht je voetballen en honk/of softballen dan betaal je aanvullend € 50,- voor je tweede sport.

   

  n.b. de betaling van de contributie moet zijn gebeurt voor de start van het speelseizoen

  Voor de honk- en softbal moet de contributie zijn betaald voor 1 april van het speelseizoen

  Voor de voetbal moet de contributie betaald zijn voor 1 september van het speelseizoen.

  De penningmeester

  2depenningwassenaar@gmail.com

  bankrekeningnummer SV Wassenaar NL58INGB0000138850

  t.n.v. 2e penningmeester met bijschrift namen van de speler(s)

  mocht u vragen hebben stuur een mail naar bovenstaand emailadres 

   

   

  • ]