Website sv Wassenaar

s.v. Wassenaar Communicatie

s.v. Wassenaar Communicatie

Sleep je club door de corona heen!

Beste leden,

Zoals ongetwijfeld bekend is zal de komende periode de kantine niet open zijn. Hierdoor valt wel een grote bron van inkomsten weg voor de club. Maar de kosten lopen wel door. Denk aan de energie nota, de huur e.d.

Consumptiekaart

Tijdens de eerste lockdown was de consumptiekaart in het leven geroepen. En was het een succes!

Om de club komende periode te helpen om de kosten te kunnen blijven dragen is vanaf heden deze kaart wederom verkrijgbaar.
Stort nu elk gewenst bedrag (bij € 25,– of meer krijg je € 1,– extra op je kaart) op de kantine rekening en je krijgt je consumptie kaart thuis bezorgd of persoonlijk overhandigd. Je stortingen mogen naar rekeningnummer: NL66 INGB 0001 6732 46 tnv sportvereniging wassenaar.
Zet even je naam erbij en dat het gaat om een consumptiekaart.

Deze kan je dan verzilveren als de situatie weer normaal is en de kantine weer open.

Alvast bedankt!


Bestuur s.v. Wassenaar

English version

Dear members,
As is undoubtedly known, the canteen will not be open in the coming period. This means that a large source of income is lost for the club. But the costs will continue. Think of the energy bill, the rent, etc.

Consumption Card

The consumption card was introduced during the first lockdown. And it was a success!

To help the club to continue to bear the costs in the coming period, this card will be available again. Deposit any desired amount (with € 25 or more you will receive € 1 extra on your card) into the canteen account and you will receive your consumption card delivered to your home or personally handed over. Your deposits can be made to account number: NL66 INGB 0001 6732 46 in the name of sports club Wassenaar. Mention your name and that’s for a consumption card on the subject of your bankdeposit.

You can redeem this when the situation returns to normal and the canteen is open again.

Thanks in advance!

Board s.v. Wassenaar

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com